logo

Young Creator's Camp 2

เปลี่ยนเด็กช่างฝัน ให้เป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม

วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2563

What is YCC?


Young Creator's Camp คือค่ายสำหรับเยาวชนผู้เห็นปัญหาของสังคม เริ่มที่จะตั้งคำถามกับมัน และพยายามแก้ไขด้วยความสามารถของตัวเอง

ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ฝึกฝน และทำความเข้าใจในแก่นของ Developer, Designer และ Creative รวมทั้งขัดเกลาความสามารถให้ไปไกลมากกว่าด้วยการทำงานจริงและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ

ถ้าอยากรู้ว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน และพลังของคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากเพียงใด ค่าย YCC อาจจะเป็นคำตอบที่คุณเองรอคอย